Aandacht die verdiept en verheldert - luisteren naar zin en samenhang in leven en beroepspraktijk

The attention that deepens and clarifies - listening to meaning and coherence in life and professional practice