Directe ondersteuning voor individuen en groepen

  • Wij zijn ervaren begeleiders van individuen en groepen die zoeken naar antwoorden op existentiële en morele vragen.

  • We maken afspraken over de wijze van begeleiden en de te hanteren methoden. Steeds zoeken we een begeleidingsvorm die past bij de vraag van onze cliënt.

  • We zijn gewend om te gaan met individuele problematiek, maar ook met groepen -al dan niet professionals- die samen voor een complexe taak staan en zich afvragen wat het goede is om te doen in hun situatie.

  • Wij zijn specialisten in het uitvoeren van levensbeschouwelijke en morele counseling en hebben veel ervaring in het leiden van vormen van moreel beraad en zorgvisieoverleg.

  • Wij kennen deze vormen van ondersteuning van binnen uit en hebben ons dit zelf eigen gemaakt door training, wetenschappelijke reflectie en feedback van cliënten en cursisten.