Geestelijke Verzorging in Transitie 

Aan teams van geestelijk verzorgers in de zorg biedt Hans Evers toerusting met het oog op de voortdurende ontwikkeling van professionaliteit en profiel. Hij verzorgt ook incidentele en langdurige begeleiding van veranderingsprocessen.

Hij werkt vanuit de veronderstelling dat de spiritualiteit en levensbeschouwing van onze tijdgenoten worden gekenmerkt door veel aandacht voor de eigen ervaring en gelijkwaardige communicatie met anderen. Dit heeft tot gevolg dat geestelijke verzorgers zich moeten herbezinnen over het onderwerp van hun werk, hun rol en positie in de samenleving en in instellingen, de gehanteerde werkvormen en methoden en, tenslotte, over serviceniveau en kwaliteitscontrole.

Hij schrijft hierover in Contemporary Sustainable Building. Architecture of Chaplaincy and Spiritual Care’, In: John Swinton and Ewan Kelly, Re-membering the Soul of Healthcare - Critical Reflections on the Future of Health and Social Care Chaplaincy (in print). Samenvatting: The social context for spiritual care in the Netherlands has undergone change. Before 1960 religious and philosophical institutions had a major influence on how society and individuals understood themselves. The academic world then took over the function of being a source of self-understanding, with ‘truths’ and ‘best practice’ replacing ‘dogmatic beliefs’ and ‘moral tomes’. Both before and after 1960, individuals ‘derived’ their self-understanding and associated moral direction from an external source. In today’s world, internal sources prevail, with individual experience and perception forming the basis for self-understanding and making decisions on how to behave. Whereas, in the north-western hemisphere, individuality was formerly subordinate to the collective, the collective is now the communicative context for individuals wishing to explore who they are. Individuals talk about themselves in dialogue with those around them. This exciting and probably irreversible change also calls for a change within spiritual care. This article firstly describes this change in context and its implications for the work of chaplains. Their field – ‘philosophy of life’ – is broadly understood as the personal understanding of one’s own life, of others, of existence and of God. This personal awareness finds expression in identity and morality, which are articulated to varying degrees. The changes in self-understanding have also led to a new approach to daily tasks. The new pastoral ‘building’ is exemplified through individual discussion and supervision of a treatment team. The keystone of this article is a plea for professional transparency that fosters the reliance needed for successful support.

Een voorbeeld van zijn benadering: Critical Response to Pediatric Case Studies. A Chaplain’s Perspective. in: George Fitchett and Steve Nolan’s, Case Studies in Spiritual Care: Healthcare Chaplaincy Assessments, Interventions and Outcomes. London, Jessica Kingsley Publishers, 2018