Hans Evers (1957) – SKGV geregistreerd

2018-11-07_VHL_HansEvers_0245.jpg

Zijn belangstelling is gericht op het signaleren, het formuleren en het communiceren van wat zich als persoonlijke of gemeenschappelijke kern aandient. Hij is specialist in professionele ondersteuning bij het bewust spreken en handelen vanuit de eigen ervaring van het leven.

  • Samen met cliënten luistert hij contemplatief als zij zichzelf ter sprake brengen. Hij biedt morele counseling aan wanneer het gaat over het verwoorden van het handelen dat daarbij aansluit of past. Hij schenkt aandacht die verdiept en verheldert.

  • Wanneer teams, afdelingen en instellingen in de zorg zoeken naar een gedeelde overtuiging en attitude biedt hij moreel beraad, zorgvisieoverleg en ‘Zorg voor Zorgenden’ aan. De gesprekken kenmerken zich door sterke interactie, brede deelname, samenwerking en stimulerende sfeer. Hij heeft ervaring in gesprekken met zeer grote groepen (200 deelnemers).

  • Met het oog op de voortdurende ontwikkeling van professionaliteit en profiel biedt hij toerusting aan teams van geestelijk verzorgers in de zorg. Hij verzorgt ook incidentele en langdurige begeleiding van veranderingsprocessen.

  • Hij verzorgt lezingen, workshops en onderwijsmodulen voor het signaleren, formuleren en communiceren van existentiële en morele thema's in de zorg. De presentaties kenmerken zich door interactie, humor en een empirische onderbouwing.


Klanten

  • Geneeskundige beroepsverenigingen

  • Geneeskundige specialistische opleidingen

  • Letsel schadeverzekeraars

  • Patiëntenverenigingen

  • Verpleegkundige opleidingen

  • Zorginstellingen

Opleidingen: Doctoraal Universiteit voor Theologie en Pastoraat en Klinisch Pastorale Vorming.
Werkzaam: Leids Universitair Medisch Centrum (geestelijk verzorger/leidinggevende)
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/hans-evers-ba336048
Contact: hans@eversdegrootvanhoek.nl