Hans Evers (1957) – SKGV geregistreerd

2018-11-07_VHL_HansEvers_0245.jpg

Hij specialiseerde zich in professionele ondersteuning bij het bewust spreken en handelen vanuit de eigen ervaring van het leven. Zijn doel is altijd: het signaleren, het formuleren en het communiceren van wat zich als persoonlijke of gemeenschappelijke kern aandient.

  • Aan individuele cliënten biedt hij Contemplatief Luisteren aan. Als het uitdrukkelijk gaat over het maken van een keuze dan wordt er Morele Counseling aangeboden.

  • Aan teams, afdelingen en instellingen in de zorg, biedt hij moreel beraad, zorgvisieoverleg en Zorg voor Zorgenden aan. De doelen zijn steeds een gedeelde overtuiging en attitude. De bijeenkomsten kenmerken zich door sterke interactie, brede deelname, samenwerking en stimulerende sfeer. Hij heeft ervaring in gesprekken met zeer grote groepen (200 deelnemers).

  • Aan teams van geestelijk verzorgers in de zorg biedt hij toerusting met het oog op de voortdurende ontwikkeling van professionaliteit en profiel. Hij verzorgt ook incidentele en langdurige begeleiding van veranderingsprocessen.

  • Hij verzorgt lezingen, workshops en onderwijsmodulen voor het signaleren, formuleren en communiceren van existentiële en morele thema's in de zorg. De presentaties kenmerken zich door interactie, humor en een empirische onderbouwing.


Klanten

  • Geneeskundige beroepsverenigingen

  • Geneeskundige specialistische opleidingen

  • Letsel schadeverzekeraars

  • Patiëntenverenigingen

  • Verpleegkundige opleidingen

  • Zorginstellingen

Opleidingen: Doctoraal Universiteit voor Theologie en Pastoraat en Klinisch Pastorale Vorming.
Werkzaam: Leids Universitair Medisch Centrum (geestelijk verzorger/leidinggevende)
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/hans-evers-ba336048
Contact: hans@eversdegrootvanhoek.nl