Jack de Groot (1950) emeritus geestelijk verzorger en supervisor

Van generiek geestelijk verzorger ontwikkelde hij zich tot trainer en opleider in het veld van geestelijke verzorging (Klinisch Pastorale Vorming) en tot wetenschappelijk onderzoeker binnen het vakgebied medische ethiek. Uitgangspunt voor zijn werken is: leren aan ervaringen in de praktijk, deze wetenschappelijk doordenken en tenslotte dit doorgeven aan andere professionals teneinde de beroepspraktijk op een hoger plan te brengen.

Aan patiënten in de gezondheidszorg werd hij gewaar dat een doorgeschoten autonomie-denken (‘de patiënt moet zelf beslissen over keuzes van levensbelang’) mensen voor beslissingen plaatst waar ze soms niet alleen uitkomen. Op een systematische manier met patiënten doordenken wat wijsheid is in de concrete situatie is wat hij biedt via morele counseling. Met mensen de knoop ontwarren in hun leven, zodat ze tot overtuiging kunnen komen, dat is wat hij nastreeft.

In de afgelopen jaren zijn meer dan 100 professionals (geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers, psychologen, HR-functionarissen, artsen, verpleegkundigen, wetenschappers) via de cursussen die hij alleen of samen met Hans Evers en/of Marline van Hoek gegeven opgeleid.
Hij is nationaal en internationaal gevraagd om een bijdrage over morele besluitvorming te verzorgen op studiedagen, symposia of voor publicaties. Hij is in staat deelnemers aan workshops tot ervarend leren te brengen in een omgeving die zich kenmerkt door openheid, vrolijkheid en bezonnenheid.


Klanten/cursisten 

  • studenten geestelijke verzorging (Universiteit Utrecht, Radbouduniversiteit)
  • geestelijk verzorgers (Klinisch Pastorale Vorming, Geestelijke Verzorging en Organisatie, incompany trainingen)
  • diverse professionals (Morele counseling, Moreel beraad, Levensbeschouwelijke Counseling)
  • commissies ethiek van meerdere zorginstellingen
  • verpleegkundige vervolgopleidingen (Radboud Health Academy)
  • co-assistenten (Medicijnen Radbouduniversiteit)
  • medisch specialisten in opleiding (Radboudumc)
  • referentiepersoon ethiek in de zorg (Universiteit Leuven/Limburg)
  • masterclass zorgethiek (Reliëf)

Opleidingen: Hij heeft 4 afgeronde universitaire opleidingen op zijn naam staan (theologie, pedagogiek, pastorale studies en de europan master of bioethics) en promoveerde op 13 september 2016 op het proefschrift ‘Decision making by relatives of eligible brain dead organ donors’.
Werkzaam: Onderzoeker bij IQ healthcare, Radboudumc
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/jackdegroot/nl
Contact: jack@eversdegrootvanhoek.nl