Contemplatief luisteren

 

Contemplatief luisteren is een systematische gespreksvoering die ontworpen is voor de begeleiding van het leven in verandering. De methode is geschikt als vorm van intensieve zelfreflectie en als klinisch instrument bij onomkeerbare en ingrijpende gebeurtenissen.

Contemplatief luisteren is een passend aanbod bij de vraag naar geestelijke begeleiding. In een klinische context is de toepassing te overwegen als de cliënt aangeeft dat het geheel van de feiten, de beleving, de betekenis en de eigen beelden niet meer te rijmen is. Hij of zij vraagt bij wijze van spreken om een ‘reset’ of een heroriëntatie omdat de ervaring van het leven als dubbelzinnig of als breuk wordt benoemd . Dit is bijvoorbeeld mogelijk tijdens de revalidatie bij ziekte en langdurige behandeling, bij het onder ogen zien van een handicap, na een groot trauma en na de uitzending als militair naar het buitenland.

De methode is beschreven in: Journal of Pastoral Care & Counseling 2017 Jun; 71(2): 114–121: Contemplative Counseling, A Rhetorical-Critical Approach to facilitaire the Internal Dialogue. - Handelingen 45e jaargang, nr. 1, 2018 Contemplatief luisteren. Een retorisch-kritische benadering om het innerlijk overleg te faciliteren. - Handelingen 38e jaargang, nr. 3, 2011 ‘Levensbeschouwelijke counseling. Over zin en samenhang’.

Na de cursus is de cursist in staat om

  • Het innerlijk overleg van een cliënt te ondersteunen, waarin hij de levenspraktijk en het levensverhaal heilzaam op elkaar betrekt

  • Het levensbeschouwelijk zelfonderzoek van een cliënt te ondersteunen, waarin hij communicatieve conflicten, remmingen en storingen benoemt

  • Belemmeringen in het innerlijk overleg te verminderen en weg te nemen

  • De eigen gesprekstechniek doelgericht en proefondervindelijk te veranderen

Wijze van trainen

Het leerproces vindt in de eigen beroepsomgeving en tijdens een aantal leerbijeenkomsten plaats