Levensbeschouwelijke counseling -  Contemplative Listening

 

Levensbeschouwelijke counseling is een systematische gespreksvoering die ontworpen is voor de begeleiding van onomkeerbare veranderingen en ingrijpende gebeurtenissen.

Indicatie: wanneer de cliënt aangeeft dat de feiten, de beleving, de betekenis en de beelden niet meer te rijmen zijn of hij/zij een breuk ervaart (bijvoorbeeld bij ziekte, trauma, uitzending als militair naar het buitenland).

De methode is beschreven in Journal of Pastoral Care & Counseling 72/2 Contemplative Counseling, A Rhetorical-Critical Approach to facilitaire the Internal Dialogue en Handelingen (2011/3) Levensbeschouwelijke counseling. Over zin en samenhang.

Na de cursus is de cursist in staat om

  • Het innerlijk overleg van een cliënt te ondersteunen, waarin hij de levenspraktijk en het levensverhaal heilzaam op elkaar betrekt
  • Het levensbeschouwelijk zelfonderzoek van een cliënt te ondersteunen, waarin hij communicatieve conflicten, remmingen en storingen benoemt
  • Belemmeringen in het innerlijk overleg te verminderen en weg te nemen
  • De eigen gesprekstechniek doelgericht en proefondervindelijk te veranderen

Wijze van trainen

Het leerproces vindt in de eigen beroepsomgeving en tijdens een aantal leerbijeenkomsten plaats


Aanbod binnen het programma van de dienst DGVP Radboudumc