Moreel Beraad

Moreel beraad is het multidisciplinair gesprek tussen zorgverleners over een concrete casus, waarbij een beslissing genomen moet worden in een moreel beladen situatie.

De Nijmeegse methode is op verschillende plaatsen beschreven (o.a. door Manschot en van Dartel, In gesprek over goede zorg. Amsterdam 2003, artikel TGE). Deelnemers krijgen deze publicatie eveneens digitaal toegestuurd.

De cursus beoogt deelnemers toe te rusten om de rol van moderator van een moreel beraad op zich te kunnen nemen.

Na de cursus

  • Kan de cursist een gesprek tussen zorgprofessionals over een moreel beladen casus leiden volgens een van de aangeleerde methodes van moreel beraad (Nijmeegse methode, hermeneutische methode, Leids model zorgvisieberaad)

Wijze van trainen

De cursus omvat een introductie in moreel beraad. De nadruk ligt op het oefenen van vaardigheden. Er wordt volop gebruik gemaakt audiovisuele middelen. De casuistiek komt bij voorkeur uit de eigen praktijk.