Morele counseling - Contemplative Listening in ethical subjects

Morele counseling is begeleiding van en hulpverlening aan cliënten die in moeilijke omstandigheden belangrijke morele keuzes moeten maken. Deze begeleiding is erop gericht dat de cliënt in de toekomst vrede kan hebben met zijn keuze of beslissing.

De Nijmeegse methode geeft geestelijk verzorgers en andere zorgverleners een handvat om een dergelijk counselinggesprek te voeren.

De methode is beschreven in Journal of Pastoral Care & Counseling 72/2 (de Groot en Van Hoek 2017), 65/1 (de Groot en Leget 2011) en uitgewerkt in diverse artikelen in Praktische Theologie (2007/3) en Handelingen (2011/3, 2013/4 en 2018/1).

Deelnemers ontvangen de artikelen digitaal ter voorbereiding op de cursus. De cursus wordt gegeven door Hans Evers (LUMC) en Marline van Hoek.

Na de cursus

  • Weet de cursist welke interventies hij moet inzetten en vermijden om de gesprekspartner de kans te geven zich uit te spreken (thematisch, invalshoek en referentiekader).

  • Herkent de cursist morele uitspraken in allerlei ethische taalvelden (als deugd, waarde, norm, plicht, belang, nut, enz.)

  • Weet de cursist een cliënt tot diens eigen afwegingen te brengen

Wijze van trainen

De cursus omvat een introductie en training in morele counseling. De nadruk ligt op het oefenen van vaardigheden vanuit voorbeelden uit de eigen praktijk. Hierbij wordt volop gebruik gemaakt van audiovisuele middelen.